Krytie Tamarky of Chanel

19.03.2016 11:01

18.3.2016 sa uskutočnilo krytie našej Tamarky fo Chanel Antoniom von Schtaubing! Prijímam predbežné rezervácie na kvalitný modrý vrh!

PicturePicture